TANIM:  Üretan alkid esaslı,tek komponentli, kolay tatbik edilebilen parlak parke verniğidir.
 
ÖZELLİKLERİ: Yüksek ve kalıcı Parlaklığa sahip, çizilmeye karşı dayanıklılığı üstün  özellikleridir. Uygulandığı yüzeylerde sert bir film tabakası meydana getirerek yüzeylerin doğallığını bozmayan şeffaf renkli, sararmaya karşı dayanıklı verniktir.


UYGULAMA ALANI : Direnç gerektiren iç cephe ahşap döşemelerde, parke yüzeylerde, mozaik ve benzeri kaplamalar üzerinde kullanılabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ : Uygulama yapılacak yüzeyler tozsuz, kuru ve yağsız olmalıdır. Yeni döşenmiş ve rutubetini vermiş parkeler sistre ve zımpara yapılmalıdır. Eski parkeler ise mum cila ile cilalanmış ise çok iyi sistre yapılıp zımparalandıktan sonra cilalanır. 2 veya 3 kat uygulanır. Kullanıma hazır kıvamda olup istenirse Yıl-Kim Sentetik Tiner ile %10-15 oranında inceltilebilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C) : 5-6 saatte toz tutmaz hale gelir. 24 saat sonra üzerinde yürünecek sertliğe erişir. 3-4 günde kimyasal ve fiziksel  dayanıklılığını kazanır.
VERNİKLENEBİLEN ALAN : Tek katta yüzeye bağlı olarak  1kg ile 18-20 m² alan verniklenir. (kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.)
DEPOLAMA:  +5°C 'nin üzerinde ve orijinal ambalajında stoklanması şartı ile üretim tarihinden itibaren 2 yıl özelliklerini muhafaza eder.
PARLAMA NOKTASI : 37°C
NOT :  + 5°C'nin üzerinde uygulayınız.                                                                                                               
TEHLİKE UYARILARI
""

R 10 Alevlenebilir.
R 65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2  Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 16  Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.
S 51  Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56  Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde  bertaraf edin / ettirin.
S 36/37/39  Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu  gözlük / maske kullanın.
 
   
 

ÜRETİLEN AMBALAJLAR (Lt)
 
TNK      : 
GALON :  
1/1       :  
 
 
ISO-9001-2008