TANIM: Özel solvent karışımlarından oluşturulmuş, Endüstriyel Tiner.

KULLANIMI AMACI : Endüstriyel boya, astar, trafik yol çizgi boyası, hammerton, sentetik sanayi boyalarının inceltilmesi ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

KULLANIM ORANI:  İnceltilecek boyanın teknik bülteninde belirtilen miktarda ilave edilip, boya homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.

DEPOLAMA:  Çocukların ulaşamayacağı yerde stoklayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kabı, iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

PARLAMA NOKTASI:  21̊C