Tanımı: Silikon reçine Isıya Dayanıklı Son Kat, fiziksel direnci ve ısı dayanımı yüksek, yarımat görünümde, son kat boyadır.

Özellikleri: Boya uygulamasından önce astar uygulamasına gerek olmaması, Uygulandığı yüzeye çok iyi yapışabilmesi, Sağladığı fiziksel direnç, Isı dayanımının yüksek olması. (250°C - 800°C)

Kullanım Alanları: Isıya Dayanıklı Son Kat, yüksek ısıya (250°C - 800°C) maruz kalan her türlü metal yüzeyler için özel olarak tasarlanmış olması nedeni ile söz konusu tüm metal yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir

Yüzey Hazırlığı: Isıya Dayanıklı sistemin beklenilen başarıyı gösterebilmesi için yapılacak yüzey hazırlaması, uygulamanın kendisi kadar önemlidir. Metal yüzeyler üzerindeki her türlü nem, klorür, sülfat tuzları, pas, hadde kabuğu temizlenmelidir. Ayrıca metal yüzeylerde ki toz, kir, yağ ve gres, temizleyici maddeler ve/veya yüksek basınçlı su jeti ile temizlenmeli ve yüzey kurutulmalıdır. Söz konusu işlemlerden sonra yüzeyde hafif bir metal ışıltısı olmalı ve bu işlemden sonra tercihen hemen, en geç de 2-3 saat içinde yüzeye uygulanmalıdır.

Uygulama Sırasında: Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında, Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında, Relatif Nem < 85 % olmalıdır.

Tatbikattan sonra yüzey, en az 36 saat su ile temas ettirilmemelidir.

Kürlenmenin tam olarak sağlanması için boyalı yüzey kullanılmadan önce 2 gün beklenilmelidir.

Teknik Bilgi: Renk: Siyah, Gümüş Gri. Parlaklık: Yarı Mat. Yoğunluk: 1,00 ± 0,1 g/ml. Katı Madde %: Ağırlıkça 50 ± 5, Hacimce 40 ± 5. Kuruma Süreleri: Toz Kuruma 1 – 2 saat / 20°C, Dokunma Kuruma 4 – 6 saat / 20°C, Montaj Kuruma 36 - 48 saat / 20°C. Tam Kuruma Isı ile tam kuruma sağlanır.. Kullanılacak Tiner: Tiner ilavesi yapmaya lüzum yoktur. Uygulama Metodları: Püskürtme (spray - airless). Önerilen Kuru Filmkalınlığı: 50-60 µ

Boyanabilen Alan: 8-10 m2 / lt ( 50-60 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde )

Ambalaj Ömrü: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl. (oda sıcaklığında)

Alevlenme Noktası: < 42 °C