ÜRÜN TANIMI:  Metal üzerine direk uygulanabilir, koruyucu, dekoratif, alkid reçine esaslı, su bazlı çevreci metal boya. Güneş kollektörleri için modifiye edilmiş su ve korozyon direnci yüksektir.

ÖZELLİKLERİ: Kaba pası alınmış paslı yüzeyler üzerine, astar gerektirmeksizin doğrudan uygulamaya elverişlidir. Astar kullanımına gerek duymadan, son kat boya olarak korozyona karşı etkilidir. Metal yüzeylere mükemmel yapışır ve hızlı kurur. Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençlidir.

BOYANABİLECEK ALAN : Tek katta yaklaşık 9-11m2 /kg

KURUMA ZAMANI: ( 20 °C sıcaklıkta, % 50 bağıl nem oranında) Dokunma kurumasını 40 dakikada; sert kurumasını 10-12 saatte tamamlar. Tam sertliğini kazanması 3-4 gün sürer.

UYGULAMA:
a) Yüzey Hazırlama: Yüzeyden yağ ve kir temizlenmeli, kabarmış paslar spatula, tel fırça ya da zımpara yardımıyla alınmalıdır.
b) Uygulama Şekli : Su Bazlı kollektör boyası Düz metal ya da az paslı yüzeylere doğrudan iki kat halinde uygulanmalıdır. Birinci kat uygulandıktan sonra, 1-2 saat arasında beklenip ikinci kat uygulanmalıdır.
c) Kullanılan Aletler : Fırça veya pistole tabancası.

İNCELTME: su ile %20-30 arasında inceltilir.

DEPOLAMA: Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 °C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.